Recep Ayı Orucunun Hükmü Nedir?

Recep Ayı Orucunun Hükmü Nedir?

Recep Ayı Orucu

Halk arasında üç ayların ilki olarak bilinen ve oruç ayları olarak tanınan, diğer aylara nazaran daha çok oruç tutulan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Recep ve Şaban ayında tutulan oruçlar bir nevi Ramazan’a hazırlık ve alışma dönemi olduğundan buna ehemmiyet göstermekte büyük fayda vardır.

Recep, tazim ve saygı anlamına geldiğinden İslamdan önce de Araplar Recep ayına saygı gösterir, önem verirlerdi. Recep ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükunet örtüsü çekilirdi.

Kur’an’da da geçen saygın aylardan birisi olan Recep ayı, aynı zamanda haram aylardandır. Recep ayının gün içindeki en sevaplı ibadeti, oruçtur. Bu oruç nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı vardır, tutulmazsa bir sakıncası ve günahı yoktur.

Peygamberimiz (sav) bu aylarda oruç tutmayı şu sözleriyle anlatıyor:

“Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”

Hadisi nakleden Hz. Bâhilî diyor ki:

“Resulullah (sav) ‘tut’ dedikçe, üç parmağını yumdu, ‘bırak’ deyince de üç parmağını bıraktı.” (Ebû Davud, Savm:54)

Recep ayında devamlı olarak bir ay boyu oruç tutmak uygun görülmüyor. Bunun sebebi, Recep ayının Ramazan ayına benzemesinden kaçınılmasıdır. Ancak kefaret orucu tutmak isteyenler için, Recep ayının ilk gününden itibaren Şaban ayı ile birlikte iki ay aralıksız tutulur, buna Ramazan orucu da katılarak üç aylık bir oruç ibadeti yapılmış olur.

Bazı kitaplarda Recep ayı orucu ile ilgili değişik hadisler rivayet edilir. Fakat hadis alimleri bu hadislerin rivayet zinciri ve gelişi hakkında sağlıklı bilgi olmadığını söyleyerek dikkatli olunmasını tavsiye ederler.

Ancak sahih hadis kaynaklarında Recep ayı orucu hakkında şu iki hadis kaydedilir. Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin Recep ayı orucunu anlatırken şu rivayeti zikreder:

“Resulullah (sav) Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘(Gâliba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak).’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz; ‘(Galiba) hiç tutmayacak.’ derdik.”

(Buhari, Savm:53; Müslim, Siyâm:179; Ebû Dâvud, Savm 55)
Bu hadise göre Peygamberimiz (sav) her iki şekli de uygulamıştır ki, Müslümanlar iki tercih arasında serbest kalsın, isteyen ara ara isteyen daha sık oruç tutsun…

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir