Peygamberimizin Mucizevi Seyahati “Miraç”

Peygamberimizin Mucizevi Seyahati “Miraç”

Miraç Gecesi

Miraç bir yükseliş, Miraç tertemiz bir kulluğa eriş, Miraç en yüce mertebeye terakki ediş…

Miraç, Resulullah (sav) Mescid-i Aksa’ya mucize şeklinde gerçekleşen seyahati ve bu yolculuktan dönerken getirdiği hediyelerdir.

Bu îlâhî yolculuk Kur’ân’da şöyle anlatılır:

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.”

(İsra Suresi, 1)

O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me’vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre’yi Allah’ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”

(Necm Suresi, 7-18.)

Miraçta Mescid-i Aksa'ya Yolculuk

Cenab-ı Hak herşeye yakındır ama herşey ona sonsuz derece uzaktır. Ancak Peygamber (sav), Cenab-ı Hakkın lütfuyla bir anda binlerce perdeyi geçerek Miraca yükselmiş; bütün manevi mertebeleri aşarak huzura varmıştır.

Peygamber (sav) Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların ibadet, kulluk, tesbih ve zikirlerini toplu olarak arz ettiği için Miraç halktan, insanlardan, varlıklardan Hakka gidiştir. Cenab-ı Hakkın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını da Resulullah’ın getirişidir.

Miraç Hediyesi Namaz

Miraçla gelen hediyeler

  • İbadetlerin özü ve esası olan beş vakit namaz Miraç hediyesi
  • “Âmenerrasûlü” olarak bilinen Bakara Suresinin son iki ayeti
  • İsra Suresinin 22–39. âyetlerinde bahsedilen on iki adet İslâm prensibi
  • Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet’e girecekleri müjdesi
  • İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesi
  • Bir diğer hediye de, Mirac gecesi Allah ile karşılıklı selâmlaşma ve sohbetlerinden bazı sözleri getirmiştir ki et–Tahiyyâtü duasıyla bütün namazlarda teşehhütte otururken okunduğunda Miracda Allah ile Habibi (sav) arasındaki o kutsî sohbeti hatırlatmakta ve benzeri bir mükalemeye namaz kılanı mazhar etmesi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir