Osmanlı’dan Günümüze Âdâb-ı Muâşeret

Osmanlı’dan Günümüze Âdâb-ı Muâşeret

Osmanlı'da-Adabı-Muaşeret

YesilTopuklar.com olarak üzerinde titizlikle durduğumuz “Âdâb-ı Muâşeret“i tekrar hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Atalarımızdan miras kalan bu kuralları gelecek nesillere aktarmak üzere, hayatımızda yer etmesini arzuladığımız konular üzerinde duracak ve sizlerle paylaşacağız. Öncelikle “Âdâb-ı Muâşeret” kavramının ne anlama geldiğini hatırlayalım.

“Âdâb-ı Muâşeret” kısaca ‘Görgü Kuralları’ demektir. İnsanların yaşamlarını belli bir düzende ilerletmek için hukuk kurallarına ihtiyaç olduğu gibi belli bir sosyal düzende yaşamak için de bazı kurallar vardır. Bu kurallar hayatı anlamlandıran ve toplum tarafından hoş karşılanan âdâb-ı muâşeret, diğer bir deyişle görgü kurallarıdır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kalan en önemli mirastır âdâb-ı muâşeret. Osmanlı İmparatorluğu bugünkü Türkiye’nin geçmişidir, bu sebeple Osmanlı’dan bu güne gelen ya da unutulmaya yüz tutmuş âdâb-ı muâşeret kurallarını tekrar hatırlamak istedik. Âdâb-ı Muâşeret kuralları kültür ve ahlak konularını en ince detayına kadar içerir. Ahlak, aile, sosyal yaşam, çocuk yetiştirme hatta oturma şekli ve misafir karşılama konularına kadar bize doğru yaşamdan bilgiler aktarır. Bu kurallar silsilesini eğer bizlerde devam ettirebilirsek gelecek nesillere “insan olma farkındalığının” bilincinde bir yaşam bırakmış oluruz. İlk önce aileler bu kurallara uymalı ki çocuklar da aynı nezaket ve terbiye içinde olmaya çaba göstersin. Aile için muhabbet ise ancak hürmet ve iyi geçinme ile sağlanır.

Dini yükümlülüklerimiz de bizi bu kurallara uymamızı göstermektedir. Örneğin dinimizin en önemli hususlarından biri temizliktir. Giyim ve kıyafetimiz, beden temizliğimiz tam olmalıdır. “Temizlik imandandır.” (Müslim, taharet 1; Darimi, Vudu 2; Müsned, 5/342,344; Acluni, keşfu’l- hafa, 291) hadisi şerifi de çok yaygın olarak bilinmektedir.

Sadece bu küçük örnek bile İslam‘ın ve Osmanlı’dan günümüze uzanan Âdâb-ı Muâşeret‘in birbiri ile nasıl örtüştüğünün göstergesidir ve bu hususlara günlük yaşantımızda dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bu hafta “Âdâb-ı Muâşeret”in tanımı ve içeriği üzerinde durduk. Önümüzdeki haftalarda ise içerdiği konulara değineceğiz. Dileriz bu ince ve önemli kuralları hayatımızın her alanında kullanmaya gayret ederiz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir