Oruç, Mide Delinmesine veya Kanamasına Yol Açar mı?

Oruç, Mide Delinmesine veya Kanamasına Yol Açar mı?

Oruç Mide Ülserini Azdırır mı

Oruç Mide Ülserini Azdırır mı?

Mübarek Ramazan ayı geldiğinde zihinleri ve gündemi fazlaca meşgul eden sorulardan birisi, “ülserli hastaların oruç tutup tutamayacağı” konusudur.

Bu mevzu ile alâkalı olarak Prof. Dr. Said Kapıcıoğlu ve arkadaşlarının 1991 yılında yapmış oldukları bir araştırmada, ülser teşhisi almış olan hastalar, Ramazan ayında ve Ramazan ayından sonra incelenmiştir. Gece ikide sahur yapıp oruca niyet eden hastaların midelerine yerleştirilen bir elektrotla, mide sıvısının pH değeri, yani asiditesi, sabah sekizden başlayarak iftar saatine kadar (saat 19’a kadar) 30 dakika aralıklarla ölçülmüş. Aynı hastalara Ramazan ayından sonra, gece ikide yemek verilmiş. Bu hastalar, oruca niyet etmedikleri hâlde bir şey yemeden ve kendilerine ne zaman yemek verileceği söylenmeden midelerine indirilen elektrotla mide sıvısının asit kesâfeti, aynı şekilde sabah sekizden akşam yediye kadar 30 dakika aralıklarla incelenmiş. Neticede oruç tutan hastaların mide sıvısının asit değerinin sabah ondan sonra giderek azaldığı, öğle saatlerinde bu hastaların daha da rahatladığı görülmüş. Oruç tutmadan aç kalan grupta ise, mide sıvısının asit değeri, sabahtan itibaren giderek artmış öğle saatlerinde ise yüksek seyretmişti. Oruç tutan ülserli hastaların mide asit salgısı, öğle saatlerinde bâriz olarak azaldığı saptanmıştır. Bu sebeple, oruç tutmanın, mide ülserinin ortaya çıkmasında, önemli bir rolü olan asit ifrâzâtını artırdığını söylemek yanlış olur. Ayrıca oruçlu devrede, asit ifrâzâtının artacağı fikri ile mide ve bağırsaklarda kanama, delinme, ülser arazlarında artma olduğu şeklindeki düşüncelere de tereddütle bakılması icap eder.

Kaynak: Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık, sh: 127-130.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir