İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?

İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?

İslamda Evlilik Yaşı

“Allah size kendi nefslerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı…”

(en-Nahl, 16/72) ayetinde zikredildiği gibi evlilik, dinimizce teşvik edilen sünnetlerden biridir. Peki İslamda evlilik için belirlenen bir yaş sınırı var mı? Peygamber Efendimiz (SAV)’in evlilik ile ilgili hadisleri nelerdir? Kadınlarda ve erkeklerde ideal evlilik yaşı kaçtır? Evlilikte yaş farkı problem midir?

Toplum içerisinde zinadan korunup, harama bulaşmamak için aslında çok büyük bir kurtarıcımız olan evlilik, başlıca bazı şartları bir arada bulunduran kimselerin vakti zamanı gelince uygulaması gereken en önemli gerekliliktir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)’in evlenme çağına eren gençlerin haramdan korunmaları için evliliği teşvik ediyor. Nitekim bir hadisi şerifte:

“Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin; zira evlilik gözü haramdan en iyi koruyan ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye imkanı olmayan ise oruç tutsun; zira oruç şehveti kırmaktadır…

(Buhâri, Savm, 1, Nikâh, 2 3; Müslim, Nikâh,1, 3; Ebû Dâvûd Nikâh, 1, İbn Mâce, Nikâh, 1). buyurmaktadır.

İslam’da evlenmenin faydaları olarak, huzur bulmak, insan neslini sürdürmek ve kendini haramdan korumak gösterildiğine göre, bunlardan birinin gerektiği ya da ihtiyaç duyulduğu yaş, evlilik için tavsiye edilecek yaştır.

Peygamber Efendimiz (asm)’in

“Ey gençler topluluğu! İmkan bulduğunuz anda evlenin. Bu imkanı elde edinceye kadar da oruç tutunuz. Çünkü bu da şehvet dürtüleriniz törpülemeye yönelik fayda sağlar.”

anlamına gelen çağrısı, erken evlilik için önemli ölçüdür.

(Mecmau’z-Zevaid, h. no: 7303, 7395)

İslami Ölçülere Göre Evlenme Yaşı

İslamiyette evliliğin yaşı konusunda belirlenen bir sınır olmasa da Peygamber Efendimiz (SAV), üç şeyde acele edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bekar kişilerin ”Zina tehlikesine” bulaşmaması için kendisini hazır hisseden kişilerin evlenmesinin daha hayırlı olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur:

“Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenazeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.”

(Tirmizî, Salât, 13/171).

Dini açıdan baktığımızda belirlenen yani kesinlikle şu yaşa gelen kadınlar ya da erkekler evlenmelidir diye bir kaide yoktur. Ancak evlilik hayatı içerisinde problem olabilecek kadar yaş farklılıkları, eşlerin birbirine uyum sağlaması bakımından önemli bir konudur. Buluğ çağına eren kimselerin vücudunda görülebilecek fizyolojik ve ruhsal farklılıkların meydana gelmesi artık evlilik hayatının başlanabileceğini sinyallerini gösterebilir.

“Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!”

(Heysemî, IV, 252) hadisinden anlaşılacağı gibi evlilik hayatı günahlardan sakınmamız için çok önemli bir gerekliliktir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), evliliğin önemi ile ilgili şöyle buyurmaktadır:

“Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!”

(Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131)

İslamda Evlenme Yaşı

Yaşın ilerlemesiyle anne olma duygusu artış gösteren kadınlar, eşinde baba olma sorumluluğunu kaldırabilecek seviyede olmadığını görmek hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak evlilik düşünülmelidir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), evlilik için eş seçerken aranacak özelliklerle ilgili buyurduğu,

“Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için, soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için… Sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin).”

(Buhârî, Nikâh,15; Müslim, Radâ’ 4) hadisinde herhangi bir yaş kriteri göze çarpmamaktadır.

Babanın maddi durumu iyiyse, evladın da evlenmeye gücü yetmezse, baba evladını evlendirmekle yükümlüdür. Bu nedenle evladın harama girmesi, babayı bu sorumluluktan kurtarmadığı gibi onu daha da sorumlu yapar. Çünkü çoğu zaman evlilik kişinin düzelmesine neden olabiliyor. Hatta babanın ve annenin bazı ihmalleri ve zamanında yeterli tedbir almamaları söz konusu olabilir.

Peygamber Efendimiz (asm),

“Erkek ve kadının dengi çıktığı halde onları evlendirmezseniz fitneyi bekleyiniz.,”

(Tirmizî, Nikâh 3)

buyurarak, bu konuda aile büyüklerini daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etmektedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir