Çalışan Kadınların İş Yerinde Mobing’e Maruz Kalması

Çalışan Kadınların İş Yerinde Mobing’e Maruz Kalması

Çalışan Kadınların İş Yerinde Mobing'e Maruz Kalması

Mobing Nedir?

Mobing kelimesine yeni yeni alışıyoruz. Ya bir arkadaşımızdan, ya bir yazıdan ya da başımıza gelen bir hukuksuzluk karşısında öğreniyoruz. Peki kelime manası nedir? İş hayatında uğradığınız psikolojik şiddettir. İşyerinde yapılan baskıdır. Yıldırma işten ayrılması için yapılan yıldırma politikasıdır. İş hayatında baskı altında bırakılmadır. İş hayatında kişinin başarısız olması için yıldırma politikasıdır. Mobing başkaları tarafından, küçümsenmek, psikolojik olarak baskı altında tutulmak, terfi ettirilmemek, işten ayrılması için işverenin ya da başka bir çalışanın her türlü baskısıdır. Örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

İş yaşamında kişiyi dışlamak için yapılan baskıdır. Din ayrımı ya da ırk ayrımı yada cinsiyet ayrımı; örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

Mobing’e Maruz Kaldığımızda Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz?

* Öncelikle size mobing uygulayan kişiye bu durumu belirtin ve itiraz ettiğinizi, yaşanan durumun mobing olduğunu anlatın.

* İtirazınızı bir işe yaramazsa bu durumu yazılı olarak bildirin.

* Kanıtlarınız olsun, tanık olarak bir çalışma arkadaşınız, yazılı beyanın bir örneği, durumun görsel olarak farkındalığını belirtecek bir kamera görüntüsü sizi haklı kılma anlamında yardımcı olacaktır.

* Gerçekten çözümü mobing uygulayan kişiyle çözemiyorsanız, insan kaynakları ya da şirketin en yetkilisine mevcut kanıtlarınızla başvurun.

* Sizi yıldırmak için psikolojik bir şiddet, baskı var ise bunu resmi hale getirin. Tıbbi bir destek hem sizi rahatlatır hem de sizin için kanıt teşkil edecektir.

* Mevcut durum sadece size yönelik değilse ve diğer çalışma arkadaşlarınız da maruz ise onlarla paylaşın, onların bu durumu sizinle paylaşmalarını sağlayın. Toplu olarak yapılan başvurularınız daha çok ses getirecektir.

Mobing Karşısında Hukuki Çözüm Nedir?

* Kendi imkânlarınızla çözüm bulamadıysanız, hukuki yola başvurabilirsiniz.

* Mevcut iş akdinizi bu gerekçeyle “haklı sebeple” fesih edebilirsiniz.

* Çalıştığınız yer de haklı olarak bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorsanız İş kanunu 5. maddesine göre tazminat talep edebilirsiniz.

İş Kanunu’nun 5. Maddesi;

“İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz” Bu ayırım yapıldığı takdirde “işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” şeklinde ayrımcılık tazminatı düzenlenmiştir. Bu tazminat on yıllık zamanaşımına tabi olup, talep edilmesi için normal tazminat hükümlerinden farklı olarak işçinin zarar görmesi şartı aranmamaktadır.”

Uğradığınız haksızlık karşısında size mobing uygulayan işverene karşı dava açabilir manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Türk Borçlar Kanununa göre de haklarınız talep edebilirsiniz. İşçinin kişilik haklarının korunması için düzenlenmiş olan Madde 417 de konu güzelce anlatılmıştır.

TBK Madde 417’ ye göre;

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.”

Yorumlar

“Çalışan Kadınların İş Yerinde Mobing’e Maruz Kalması” için bir cevap

  1. Şiddet Nedir? dedi ki:

    […] Mobbing […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir