Yeşiltopuklar Online Alışveriş

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

Zaman kavramı ve algısı üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar uzun bir zamandan beri yapılmaktadır. Genel olarak insan hayatının her yönüyle ilişkili olsa bile, zaman konusu özellikle; din, felsefe ve müspet bilimlerde yoğun bir şekilde araştırılıp tartışılmaktadır.

Tarihten günümüze her insan için ve her toplum için zaman önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek, tamamen insanın zaman içinde konumuyla ilgilidir. Ayrıca, zamanın mahiyetine, tanımına, algısına ve olgusuna dair her kültür ve medeniyet kendine özgü yorumlar getirmişlerdir.

İslam kültür ve medeniyeti bu konu hakkında zengin bir literatüre sahiptir. Tarihin hemen hemen her döneminde, İslam düşünürleri ve bilim adamları bu konuyu ele alıp, incelemişler ve tartışmışlardır. Ancak yapılan çalışmaların çoğu henüz gün ışığına çıkmamakla birlikte, onların günümüze olan ilgisi ve önemi de pek ortaya konulamamıştır.

8-11 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası Sempozyumla bu önemli konu, farklı alanlarda ele alınıp incelenecek ve İslam kültür ve medeniyetinin insanlığa katkısı ortaya konacaktır.

Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu Konuları

  • İslam Öncesi Dönemde Zaman Kavramı ve Algısı
  • Kur’an’da Zaman Kavramı
  • Hadislerde Zaman Kavramı
  • İslam Düşüncesinde Zaman Kavramı
  • İslam Tarihinde Zaman Kavramı
  • İslam Kurumlarında Zaman Kavramı
  • Müspet Bilimlerde Zaman Kavramı
  • Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Zaman Kavramı
  • Sağlık Bilimlerinde Zaman Kavramı

İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat:21 Selçuklu / Konya
Tel : 0 332 223 80 69
E-mail : rumizaman@konya.edu.tr
Gsm : 0 505 563 04 45

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *