Safer-ül Hayr

Safer-ül Hayr

Safer Ayı

Safer Ayı’nda Ne Yapmalı?

Hicrî  takvimin ikinci ayıdır Safer. Vuslâtların, sıkıntılardan kurtuluşların ve Kerbela olayı dolayısıyla gözyaşlarının sel olduğu Muharrem ayından sonra gelen aydır Saferü’l-Hayr.

Kelime anlamı itibariyle boş olmak, hâlî olmak demektir. Matematiksel bir ifade olarak kullandığımız “ sıfır “ kelimesi ile aynı kökten gelmektedir.

İçinde yaşadığımız toplumda yaygın olarak kabul edilen bir inanıştır Safer ayının uğursuz bir ay olduğu, bu ayda yapılan nikâhların bâtıl olduğu, bu ayda başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı ve doğacak çocukların hayırsız olacağı… Bu yanlış ve sakat anlayış, şirki hayat prensibi edinmiş  cahiliye döneminin geleneğidir. Cahiliye döneminin inanışına göre Safer Ayı uğursuzlukların insanların üzerine çığ gibi yağdığı bir ay olarak algılanmaktadır. Bu yüzden dolayıdır ki bu ayda yapılan nikâhları bâtıl saymışlardır.

Fakat Hz. Aişe bunun bir batıl inanç olduğunu belirtmek için “ benim nikâhımda, zifafımda safer ayında idi “ buyurarak bu tip hurafelere inanılmaması gerektiğini vurgulamıştır.

Bu tür inanışların hiçbirisi İslam’ın özü ve getirdiği prensiplerle, değer yargılarıyla bağdaşmaz. Bize göre bütün aylar ve günler Allah katında makbuldur. Bize düşen bu zaman dilimlerini en güzel bir şekilde, rızâ-i ilahiye uygun olarak yaşamaktır.

“Hastalığın, sahibinden bir başkasına kendi kendine sirâyeti yoktur, eşyâda uğursuzluk yoktur. Ükey ve baykuş ötmesinin te’sîri ve kötülüğü de yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Bunlar Cahiliyet hurâfeleridir. Fakat ey mü’min! Sen cüzzâmlıdan, arslandan kaçar gibi kaç!” buyurdu.

(Buhari, Tıp: 19)

Kaza ve belalardan korunmak için; Safer ayının ilk çarşamba günü (19 Aralık 2012) eve giriş kapısının eşiğine sadaka niyetiyle bir miktar para koyup, son çarşamba gününde de (9 Ocak 2013) bu parayı vermek efdâldir. Ayrıca son Çarşamba günü ve ya gecesi bir Fatiha ve on bir İhlas suresiyle iki rekat namaz kılmalı ve namazdan sonra en az on birer defa istiğfar ve salat-ı münciye okumalıdır.

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *